22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

       รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) ประจำปี 2564   << คลิกที่นี่   >>

       การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 • การแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (4- 10 มิถุนายน 2564) << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  จำนวน 259 อัตรา          << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  << คลิกที่นี่   >>
 • สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  << คลิกที่นี่   >>
 • สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพฐ. ปี 2564  จำนวน 2 อัตรา  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2) จากบัญชีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2) จากบัญชีกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564   << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564    << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  << คลิกที่นี่   >>

         การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2564 

 • กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 5 จำนวน 3 อัตรา (รายงานตัววันที่ 31 มีนาคม 2564)  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 6 จำนวน 12 อัตรา (รายงานตัววันที่ 23 เมษายน  2564)  <<  คลิกที่นี่  >>
 • กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 7 จำนวน 27 อัตรา (เรียกบรรจุวันที่ 28 มิถุนายน 2564)
  << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.( ขอใช้บัญชี กศจ.สมุทรปราการ) จำนวน  3 อัตรา     << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  << คลิกที่นี่   >>
 • กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  << คลิกที่นี่   >>

         การย้าย การโอน ประจำปีงบประมาณ 2564         
 • การประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่จะใช้พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 10 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • การประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร จำนวน 4 อัตรา << คลิกที่นี่   >>
 • การประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 102 ราย (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. << คลิกที่นี่   >>
 • การประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 อัตรา สังกัด สพฐ. << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศสรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 15 ราย << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.กจ. เขต 1  จำนวน 2 อัตรา                 << คลิกที่นี่   >>
 • ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ     เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.กจ. เขต 3 จำนวน 1 อัตรา << คลิกที่นี่   >>

         การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
 • วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  << คลิกที่นี่  >>
 • วันที่  19 – 20 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data integrit and Transparcncy Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  << คลิกที่นี่>>

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

           การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

 338 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์