21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้

  1. บันทึกการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564  ——>> คลิกที่นี่
  2. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564                      ——>> คลิกที่นี่
  3. รับทราบประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564    ——>> คลิกที่นี่

 

ข้ามไปยังทูลบาร์