19.สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน” ตามแบบ สขร. 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563       ————> คลิกที่นี่
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ————> คลิกที่นี่
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563      ————> คลิกที่นี่
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564      ————> คลิกที่นี่
 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564    ————> คลิกที่นี่
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564        ————> คลิกที่นี่
 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564      ————> คลิกที่นี่
 8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564   ————> คลิกที่นี่
 9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564     ————> คลิกที่นี่
 10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564   ————> คลิกที่นี่
 11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564    ————>  คลิกที่นี่
 12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564    ————>  คลิกที่นี่

 274 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์