17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้

IMG 0002

 272 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์