016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563

          ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ จนเกิดความพึงพอใจต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

  1. ผลสำรวจความพึงพอใจการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ——>> View 
  2. ผลสำรวจความพึงพอใจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ——>>  View 
  3. ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ——>>  View  
  4. ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการฝึกอบรมหลักสุตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ——>> View
  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อมุลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 ——>> View

 532 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์