015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563

          ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

  1. สถิติการให้บริการ  การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา  ——->> View 
  2. สถิติการให้บริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ——->> View 
  3. สถิติการให้บริการ งานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ——->> View 
  4. สถุิติการให้บริการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ——->> View
  5. สถิติการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้รับบริการ ——->> View

 498 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์