หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้งการโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2565

1.หนังสือเชิญประชุม ผอ.เขต 5.65

ข้ามไปยังทูลบาร์