สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการ                    เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี    การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 66 เขต และการขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยมี นายบุญชู วิวัฒนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน                         มีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนา          นุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 312 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์