ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

กศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  จำนวน 88 อัตรา ดังนี้

 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 11 อัตรา
 2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 10 อัตรา
 3. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 21 อัตรา
 4. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  9 อัตรา
 5. สพม. เขต 8              จำนวน 37  อัตรา

**ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือก**

***วิธีการสมัครสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ***

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่ เรือนกาญจนิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 – วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. –  16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

***ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่****   

 1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุ
 3. ปฏิทินกำหนดการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 4. ตารางการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และภาค ค
 5. หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 6. องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. สรุปเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร และใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ กศจ.กาญจนบุรี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก (ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข  และ ภาค ค  ตามแบบรายงาน ภาค ข (1) แบบรายงาน ภาค ข (2) และแบบรายงาน ภาค ค (1)  ตาม ข้อ 1.  –  ข้อ 3.  ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน  2563 ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. –  16.30 น. 

***ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่****

1.แบบรายงาน ภาค ข (1) ประวัติและประสบการณ์

ไฟล์ PDF   ——->>  คลิกที่นี่

ไฟล์ word  ——->> คลิกที่นี่

2.แบบรายงาน ภาค ข (2) ผลงาน

ไฟล์ PDF   ——->> คลิกที่นี่

ไฟล์ word  ——->> คลิกที่นี่

3.แบบรายงาน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา

ไฟล์ PDF   ——->> คลิกที่นี่

ไฟล์ word  ——->> คลิกที่นี่

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพียงติดตามเรา โดยเข้ากลุ่มการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยสอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   —– >> คลิกที่นี่

 

 

 

 8,474 total views,  7 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์