การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายบุญชู วิวัฒนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้

 5,472 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์