การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้

 5,595 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์