การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่  17 พฤษภาคม  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม  โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอ อกศจ. และกศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติต่อไป

 5,046 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์