โครงสร้าง ปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีโครงสร้างการบริหารงาน ตามหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

  1. บันทึกการแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >>
ข้ามไปยังทูลบาร์