โครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการบวชป่า

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการบวชป่า            ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้มี นายโอภาส ต้นทอง               รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                    นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ตำรวจ ข้าราชการ ลูกจ้าง จิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมการปลูกป่า ได้มีกิจกรรมการบวชป่า โดยพระมหาธวัชชัย       กลฺยาโณ เจ้าคณะอำเภอพนมทวน เป็นผู้ประกอบพิธีบวชป่า

 

 

 599 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์