โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยมีลูกเสือ ยุวกาชาด จากโรงเรียนถาวรวิทยาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นางจรรยา พลายเพ็ชร       ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยาและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมด้วย

 

 1,963 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์