โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี

 459 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์