โครงการพัฒนาบุคลากร “ตามรอยพ่อ พอเพียง สู่ไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “ตามรอยพ่อ พอเพียง   สู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 และได้รับเกียรติจาก      นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ ดาบตำรวจวิโรจน์ สามทองบุตร     เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางจิตอาสา 904 และจิตสาธารณะ     นายชาลี สำรองทรัพย์ บรรยายเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี บรรยายพิเศษในเรื่องของการออมเงิน          ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์