โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโอภาส ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่   ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 402 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์