โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11/2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคัดเลือก นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11/2562 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 10 คน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 4 คน โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์