แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี     นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป “วันอาสาฬหบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี

 

 467 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์