แผนผัง และรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

 

 

——>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<———

โปรดรายงานตัว  ณ  ลานกีฬา  (โดม) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ผู้สอบสัมภาษณ์รอบเช้า  รายงานตัวเวลา 07.00 น. – 09.00 น.

ผู้สอบสัมภาษณ์รอบบ่าย รายงานตัวเวลา  11.30 น. – 13.00 น.

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  3. ถ้ามีหลักฐานแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงความสามารถของตนเอง ควรนำมาด้วย

***ขอให้โชคดี  พรุ่งนี้พบกันค่ะ** 

ข้ามไปยังทูลบาร์