แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้

บันทึกเสนอ/ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 7 กันยายน 2565 >>  คลิกที่นี่

บันทึกเสนอ/ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 >> คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์