แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ดังนี้

มาตราการจัดการ

ข้ามไปยังทูลบาร์