แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL)

โครงการวิจัย

 2,725 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์