แจ้งแนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งแนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 2) รางวัลคุรุสภา 3) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และ 4) รางวัลคุรุสดุดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ

NEW Pr แนวทางรางวัล ลว070266

แนวทางคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 3451 0544 

Line official คุรุสภากาญจนบุรี : https://lin.ee/86UWlGO

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์