แจ้งประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่จะใช้พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 45 อัตรา (ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว. 7/2564)

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง และคาดว่าจะว่าง  สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 45 อัตรา ให้ทราบโดยทั่วกัน

  1. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. จำนวน 9 อัตรา   —->> คลิกที่นี่
  2. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. จำนวน 8 อัตรา  ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. จำนวน 1 อัตรา   —->> คลิกที่นี่
  3. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. จำนวน 2 อัตรา   —->> คลิกที่นี่
  4. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. จำนวน 11 อัตรา  ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. จำนวน 2 อัตรา —->> ลิกที่นี่
  5. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  (เพิ่มเติม)  ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. จำนวน 1 อัตรา —-> คลิกที่นี่
  6. ประกาศ สพม.กาญจนบุรี   ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. จำนวน 6 อัตรา   —->> คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์