แจ้งประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่จะใช้พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร ว. 6/2563)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี) ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว36/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผุู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1.9.1  จำนวน 13 อัตรา ให้ทราบโดยทั่วกัน

  1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 อัตรา  —>> คลิกที่นี่
  2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 2 อัตรา  —>> คลิกที่นี่        
  3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 อัตรา  —>> คลิกที่นี่
  4. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 อัตรา  —>> คลิกที่นี่
  5. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 2 อัตรา  —>>  คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์