เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / รองหัวหน้า ศูนย์เสมารักษ์ฯ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสด เพื่อมอบให้แก่ ครอบครัวของเด็กหญิงนนทิยา สิงขรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เด็กหญิงบุณฑิรา สิงขรณ์        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงรุ่งทิวา ไทรสังขโกมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย      จากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งในปัจจุบันเด็กนักเรียนและครอบครัวได้กางเต็นท์เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไปพรางก่อน และในเบื้องต้นศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

 

 507 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์