เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจําปี 2563 ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจําปี 2563           ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 3,961 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์