เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

 4,096 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์