เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี/หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจําปี 2563 ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี/หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานสัปดาห์สะพาน    ข้ามแม่น้ำแคว ประจําปี 2563 ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 3,784 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์