เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวอรวรรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรรณ คำมาก                รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา       ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นกรรมการฯ

 1,275 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์