เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก                  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”              ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายจิรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
ในการลงพื้นที่ตามโครงการฯ ครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหน่วยงาน การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน      ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในการวพื้นที่ครั้งนี้พบครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย            จำนวน 1 ครัวเรือน ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรหลาน เนื่องจากครอบครัวยากจนและไม่สามารถเดินทาง    ไปเรียนได้ จึงหลุดจากระบบการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 1,088 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์