เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธัญ สายสุจริต ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง “ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      เขต 2 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธัญ สายสุจริต ในโอกาสเดินทาง    มารับตำแหน่ง “ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี”

 

 652 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์