เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรมราชศุภมิตรกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน            ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร        และศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในจังหวัด และให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริม          ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โดยมีนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 422 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์