เปิดบ้านวิชาการ (Open house) “NRP in Love” โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open house) “NRP in Love โดยมี นายศุภกร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มี นายปัญญา สุดเขต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขก ผู้เกียรติ ร่วมงาน การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถต่อยอดสู่อาชีพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์