เปิดนิทรรศการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

……เปิดนิทรรศการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม……

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วิชาการก้าวนำ เทคโนโลยีก้าวหน้า อาชีพก้าวไกล ในศตวรรษที่ 21” ประจำปี    การศึกษา 2561 โดยมี นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม           กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น     แก้ปัญหาเป็น โดยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีทักษะความสามารถพิเศษ ด้านต่าง ๆ ได้มีเวทีในการแสดงซึ่งความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมงาน และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 736 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์