งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี           นายอนันต์  กัลปะ กาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์            แห่งชาติ 2562  มีนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา     จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 

 

 

 

 509 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์