เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของเครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านยาง อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี    ของเครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน        วัดบ้านยาง อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์