เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ท่ามะกาเกมส์”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ท่ามะกาเกมส์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ เน้นคุณค่าของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ    รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทำงานเป็นทีม โดยมี นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ

 427 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์