เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านแหลมทอง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแหลมทอง โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า โรงเรียนบ้านกลอนโด และโรงเรียนวัดยางเกาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ เน้นคุณค่าของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกล     ยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี นายเมตตา ชูเลิศ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ / ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด       กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์