เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี

นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด/ รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา      ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2562

 

 

 751 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์