เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ เพื่อป้องปรามการมั่วสุม หรือประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสม บริเวณท่าน้ำหนองบัว บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย และห้างสรรพสินค้า TMK กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วย เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ      เพื่อป้องปรามการมั่วสุม หรือประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสม บริเวณท่าน้ำหนองบัว บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย และห้างสรรพสินค้า TMK กาญจนบุรี

 4,804 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์