เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 …. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน ในการติดตาม

ข้ามไปยังทูลบาร์