นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี       ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ จำนวน 7 คน มีนายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ           ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อมูลแนวทางการกำกับและติดตามการช่วยเหลือแก่นักเรียน      จากทางคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ซึ่งได้มีการดูแล เอาใจใส่ ให้คำแนะนำและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทุนการศึกษา     เฉลิมราชกุมารี ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ในรัชกาลที่ 9 และโครงการนักเรียน    ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานตลอดจนช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนพระราชทานและครอบครัวต้องเผชิญปัญหา      ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 17,088 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์