องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

                  เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2562 เวลา  12.30 น.  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนปลายทาง รวมถึงติดตามผลสรุปปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมี           นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอำเภอไทรโยค    ผู้บริหาร และคณะครูนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่ง ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,000,000 คน ที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 703 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์