หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สาหรับครู เพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด กาญจนบุรี)

ส่งพี่จิ๋ม รายงาน ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอบ 12 เดือน

 382 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์