หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน  2566 เวลา 07.00 น.  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 6  ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี สามสงฆ์ทรงพระคุณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   โดยมี  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีของส่วนราชการ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

ภาพกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 >>  https://bitly.ws/UNh2

ข้ามไปยังทูลบาร์