หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

1.หนังสือเชิญประชุม ผอ.เขต ครั้งที่ 9 2565

 76 total views,  4 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์