ส่งมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ – เขต ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี)

นำส่ง มติ กศจ.ครั้งที่ 1 19 ม.ค. 66 (ใช้จริง)

ข้ามไปยังทูลบาร์